1
2
3
عناوین رشته های کارشناسی

گروه های یازده گانه کارشناسی رسمی دادگستری


گروه ۱ـ مهندسی آب


الف: رشته فلزات
ب: رشته معادن
پ: رشته مهندسی آبگروه ۲ ـ ارزشیابی اموال منقول و نفقه

الف: اشیاء نفیسه
ب: رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه.
پ: رشته ساعت و جواهرات
ت: رشته فرش
ث: رشته لوازم خانگی و اداری
ج: رشته تعیین نفقهگروه ۳ ـ امور پزشکی دارویی و غذایی

الف: رشته پزشکی و پیراپزشکی
ب: رشته داروسازی و سم شناسی
پ: رشته مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آنگروه ۴ ـ حسابداری و حسابرسی

الف: رشته حسابداری و حسابرسیگروه ۵ ـ امور وسایط نقلیه

الف: رشته امور حمل و نقل (ترابری)
ب: رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
پ: رشته امور وسایط نقلیه ریلی
ت: رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی
ث: رشته امور وسایط نقلیه هواییگروه ۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری

الف: رشته ابنیه و آثار باستانی
ب: رشته امور ثبتی
پ: رشته برنامه‌ ریزی شهری
ت: رشته مهندسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
ث: رشته معماری داخلی و تزئینات
ج: رشته مهندسی ترافیک
چ: رشته مهندسی محیط زیست
ح: رشته معماری و شهرسازیگروه ۷ ـ صنعت و فن

الف: رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
ب: رشته امور انرژی هسته‌ای
پ: رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ت: رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
ث: رشته تأسیسات ساختمان
ج: رشته صنایع گاز و گازرسانی
چ: رشته صنایع نفت
ح: رشته کامپیوتر (رایانه)
خ: رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی
د: رشته مهندسی هوا فضا
ذ: رشته نساجی و رنگرزیگروه ۸ ـ فنون هنری

الف: رشته امور ورزشی
ب: رشته تألیفات
پ: رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
ت: رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
ث: رشته تمبر
ج: رشته چاپ و چاپخانه
چ: رشته سفالگری، کاشی، چینی و سرامیک
ح: رشته شعر و سرود
خ: رشته صنایع دستی
د: رشته طراحی عمومی و گرافیک
ذ: رشته فیلم و عکاسی
ر: رشته موسیقیگروه ۹ ـ کشاورزی و منابع طبیعی

الف: رشته آبزیان و شیلات
ب: رشته دامپروری و دامپزشکی
پ: رشته صنایع چوب
ت: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
ث: رشته گیاه پزشکی
ج: رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده)
چ: رشته محیط زیست طبیعی
ح: رشته سم و سم شناسیگروه ۱۰ ـ مدیریت و خدمات عمومی و اداری

الف: رشته امور آموزشی
ب: رشته امور اداری و استخدامی
پ: رشته امور خبرنگاری‌و‌روزنامه‌نگاری
ت: رشته امور گمرکی
ث: رشته ایرانگردی و جهانگردی
ج: رشته بیمه
چ: رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
ح: رشته زبانهای خارجی
خ: رشته فناوری اطلاعات (ICT/IT)
د: رشته کتاب و کتابداری
ذ: رشته امور کار و کارگری
ر: رشته مدیریت بازرگانیگروه ۱۱ ـ ایمنی و حوادث

الف: رشته امور آتش‌سوزی وآتش‌نشانی
ب: رشته اسلحه شناسی
پ: رشته تأمینی و امنیتی
ت: رشته حوادث ناشی از کار
ث: رشته مواد محترقه منفجره (ناریه)

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

2
203
298434