1
2
3

برآورد سرمایه گذاری و سود

اقتصاد ایران به این دلیل از نگاه صاحب نظران اقتصادی معیوب است که در کشور، مسکن کالایی با ارزش سرمایه ای به حساب می آید. سرمایه گذاری در این بخش به اندازه ای سودآور است که دولت نیز خود به یکی از سرمایه گذاران اصلی در این بخش تبدیل شده است

در ایران، با هر بحران اقتصادی، بخش اعظمی از نقدینگی، خواه ناخواه، راه بازار سرمایه گذاری مسکن را پیش می گیرد و تلاش می کند تا مکانی امن برای خود پیدا کند. از سویی، اظهار نظرهای متفاوتی در این باره وجود دارد که آیا سرمایه گذاری ها در بازار مسکن درست است یا اشتباه؟ عده ای می گویند هرگز نباید بازار مسکن به مأمنی برای سرمایه داران تبدیل شود و دیگر کارشناسان بر این باورند که اگر سرمایه گذاری در این بخش اصولی باشد، مفید هم خواهد بود. اما نکته تأمل برانگیز آن است که در صورت اجبار به پذیرش سرمایه ها در این بخش، بهترین شیوه برای سرمایه گذاری کدام خواهد بود؟ آن سرمایه گذاری هدف است که نه تنها به لحاظ ایجاد تورم، باری بر دوش مسکن نگذارد، بلکه بتواند کمبود عرضه را نیز در بازار مسکن جبران کند. گفته می شود یکی از دلایل ناخوشایند بودن سرمایه گذاری ها در بازار مسکن نگاه افراد نسبت به سرمایه گذاری در این بخش است گروه ما در صدد است که با توجه به کارشناسان تحصیل کرده در این رشته با ارائه راه حل های نوین در راستای سرمایه گذاری های شخصی شما نقش مشاور و راهنما را در کنار شما همراهی نماید

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

1
212
298443