1
2
3

نتایج نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟
جستجو در اینترنت %49 %49 27
از طریق دوستان %27 %27 15
از طریق SMS %5 %5 3
سایر موارد %18 %18 10
مجموع نظرات: 55

نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟

جستجو

آمار بازدیدکنندگان

3
191
298422